Os toiros de Manuel Veiga lidados no Campo Pequeno.