Nas Bancadas de Alcochete (11-08-2013).

Primeira de Alcochete 11 de Agosto 2013.