Toiros para a corrida desta Noite, no Campo Pequeno

Características e fotos dos toiros para a corrida desta noite: