Gfa Coruche 1 treino

O Gfa de Coruche realiza no dia 02 de fevereiro 1 Treino da temporada 2019 na Quinta das Silveiras na Fajarda às 15h.