O GÉNIO DA TAUROMAQUIA NA MOITA ... DIA 14 DE SETEMBRO CHEGA MORANTE DE LA PUEBLA.