Momentos de prata (Primeira corrida da feira da moita).